ข้าพเจ้าภายใต้ในนามแห่งเว็บมาสเตอร์ Red Tail Phraharuthai Donmuang School

ขอพระองค์ทรงพระเจริญอายุยืนมิ่งขวัญคู่ครองแผ่นดินแผ่นฟ้าอาณาจักรสยามตราบชั่วกาลนาน...

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
...การตั้งต้นงานนี้สำคัญที่สุด คำว่า "ตั้ง" นั้นก็มีใว้ เพราะว่า
สำหรับทำงานใด ๆ ก็จะต้องมีความมั่นใจ ตั้งใจนั้นคือเอาใจตั้งในงาน
หรืออีกอย่างเอางานมาตั้งใว้ข้างหน้าใจ เมื่อเอางานมาตั้งใว้ข้างหน้าใจ
หรือเอาใจตั้งใว้ในงานนั้น เชื่อว่างานก็คงสำเร็จลุล่วงไปได้โดยดี ตั้งใจ
นั้นก็ประกอบด้วยการตั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในใจ คือ ความสามารถ
ความรู้ และความดีของตัว ให้ใส่ลงไปในงาน และงานนั้นก็จะมีความ
สำเร็จ มีคุณ และเป็นเกียรติสำหรับตนเอง เป็นเกียรติสำหรับหมู่คณะ
สำหรับประเทศชาติ...

พวกเรา โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง รัก พระเจ้าอยู่หัว
- LONG LIVE THE KING -

- ร่วมลงนาม ถวายพระพร เพื่อในหลวงของเรา -

- ความหมายของตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี -

- โครงการเผยแพร่แนวการทรงงาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท -

- ศูนย์ประสานงาน โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ -

- 60 ปี 60 ล้านความดี เพื่อในหลวง -

 

-- เข้าสู่เว็บไซด์ Red Tail --