หน้าแรก Red-tail รุ่น17 พ.ท.ด. Red-tail ชุมนุม ชาว Red-tail รายงานข่าวจาก Red-tail
  หน้าแรก  
  PTD' 17  
  เกี่ยวกับ ร.ร.  
  นักเรียน รุ่น17  
  กิจกรรมพ.ท.ด.รุ่น17  
  ครูประจำชั้นรุ่น17  
  ผลแข่งขันของรุ่น17  
  Webboard PTD17  
  ข่าวรุ่น 17  
  เกี่ยวกับเรา  
 
 

กฏ กติกา มารยาทในการใช้งานเว็บบอร์ด

ทีมงานขอความร่วมมือให้สมาชิกของกระดานข่าว Red Tail Phraharuthai Donmuang School ([-RT-]) ทุกท่านโปรดอ่านข้อตกลงในการใช้งานอย่างละเอียด และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และก่อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและสังคมส่วนรวม

1. ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือ link ที่ขัดต่อศีลธรรม จรรยา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย

2. ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือ link ที่เป็นการพาดพิง เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

3. ห้ามใช้คำไม่สุภาพ หยาบคาย หรือส่อความหมายไปในทางที่ไม่เหมาะสม ในการลงข้อความแสดงความคิดเห็นต่างๆ ทั้งนี้รวมถึง รูปภาพ หรือ link ที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร ด้วยเช่นเดียวกัน

4. ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือ link ที่อาจก่อให้เกิดการแตกแยก หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลหรือองค์กรใดๆ (ทั้งนี้รวมถึงข้อความที่ส่อความหมายไปในทางหมิ่นประมาท เจ้าหน้าที่ และผู้เล่นคนอื่นๆ โดยไร้เหตุผลอันสมควรรองรับ และรวมถึงการใช้ชื่อ หรือนามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง)

5. ห้ามไม่ให้ลงข้อความแสดงความความคิดเห็น หรือรูปภาพใดๆ ที่เป็นการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาเกมหรือสินค้าอื่นๆ

6. ห้ามลงข้อความที่มีจุดประสงค์ฺเพื่อการพาณิชย์ สิ่งผิดกฏหมาย โฆษณาชวนเชื่อ ข้อความลูกโซ่

7. ห้ามแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ หรือเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ [-RT-] , คณะครู , ผู้บริหาร

8. ห้ามทำการแพร่กระจายข้อมูล หรือข่าวลือใด ๆ ที่จะนำมาซึ่่งความเสื่อมเสียต่อทางโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

9. ห้ามทำการ link ไฟล์รูปภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 กิโลไบต์ (kb) และขนาดต้องไม่เกิน 600x150 pixels ลงในข้อความแสดงความคิดเห็น หรือ signature เนื่องจากเป็นการสร้างความไม่สะดวกในการเข้าชมหน้าข้อมูลดังกล่าวต่อผู้เล่นท่านอื่น

10. สำหรับการตั้งกระทู้ หรือการโพสต์ข้อความตอบ ผู้เล่นควรทำการตั้งกระทู้ให้ตรงกับหมวดที่กำหนดไว้ และไม่ควรตั้งกระทู้ที่ไม่มีสาระใด ๆ เช่น กระทู้ที่ดักให้ผู้อื่นเข้ามาตอบโดยที่ไม่มีประเด็นอะไรเป็นสำคัญ และไม่ควรทำการตั้งกระทู้ หรือทำการโพสต์ข้อความตอบ เพื่อเจตนา ที่เรียกว่าเป็นการ ‘ขุด’ หรือ ‘ปั่น’ กระทู้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกระดานข่าว ขอสงวนสิทธิในการลบข้อความที่มีขัดต่อข้อตกลงดังกล่าว ออกจากระบบ และยกเลิกการเป็นสมาชิกกระดานข่าว Red Tail Phraharuthai Donmuang School ของผู้ลงข้อความนั้นๆ ทันทีที่ตรวจพบ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือทำการเปลี่ยนแปลง กฎ กติกา และ มารยาทในการใช้กระดานข่าว Red Tail Phraharuthai Donmuang School ได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

® สงวนลิขสิทธิ์ "red-tail.bizhat.com" ตามกฏหมายพระราชบัญญิติคุ้มครองลิขสิทธิ์ พ.ศ.2549
Copyright (c) 2004 - 2006 Red Tail Phraharuthai Donmuang School All rights reserved.